ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ

Wednesday, September 9, 2020

ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ដង្កោ បានយកអំណោយ ចែកជូន ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ជីវភាពក្រីក្រ 21នាក់ ក្នុង ភូមិទាំង6ភូមិ

អ្នកនិពន្ធ: ,


(ភ្នំពេញ): នាព្រឹកថ្ងៃ ពុធ ទី ៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ  ២០២០ លោកស្រីតំណាងលោកស្រី កាន់ រតនះឧប្បល ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ដង្កោ  លោកស្រី សឿង សេរី ចៅសង្កាត់ដង្កោ លោកចៅសង្កាត់រងទី ១ ទី ២  លោកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ លោកមេភូមិទាំង ៦  និងមន្រ្តីសង្កាត់ទាំងអស់  ដេីម្បីចូលរួមសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពក្រីក្រមានចំនួន ២១ នាក់ ក្នុងនោះលោកស្រី សឿង សេរី បាននាំនៅអំណោយរួមមានគ្រឿងឧបភោគ  បរិភោគ ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានអង្ករចំនួន ២៥ គីឡូក្រាម មីចំនួន ១០  កញ្ចប់ ទឹកផ្លែឈេីចំនួន ៨ កំប៉ុង  ត្រីខ ៣ កំប៉ុង  និងថវិការបស់លោកស្រី កាន់ រតនះឧប្បលប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ដង្កោចំនួន ២០.០០០ រៀល ទឹកត្រី ១ យួរ និងលោកស្រី សឿង  សេរី ចំនួន ១០.០០០ រៀល បានប្រគល់ជូនបងប្អូនទាំង ២១ នាក់ នេះហេីយសបញ្ជាក់អោយឃេីញថាលោកស្រីតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រជាប្រចាំ ដែររស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ដង្កោ  ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភំ្នពេញ។(ភ្នំពេញ): នាព្រឹកថ្ងៃ ពុធ ទី ៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ  ២០២០ លោកស្រីតំណាងលោកស្រី កាន់ រតនះឧប្បល ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ដង្កោ  លោកស្រី សឿង សេរី ចៅសង្កាត់ដង្កោ លោកចៅសង្កាត់រងទី ១ ទី ២  លោកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ លោកមេភូមិទាំង ៦  និងមន្រ្តីសង្កាត់ទាំងអស់  ដេីម្បីចូលរួមសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពក្រីក្រមានចំនួន ២១ នាក់ ក្នុងនោះលោកស្រី សឿង សេរី បាននាំនៅអំណោយរួមមានគ្រឿងឧបភោគ  បរិភោគ ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានអង្ករចំនួន ២៥ គីឡូក្រាម មីចំនួន ១០  កញ្ចប់ ទឹកផ្លែឈេីចំនួន ៨ កំប៉ុង  ត្រីខ ៣ កំប៉ុង  និងថវិការបស់លោកស្រី កាន់ រតនះឧប្បលប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ដង្កោចំនួន ២០.០០០ រៀល ទឹកត្រី ១ យួរ និងលោកស្រី សឿង  សេរី ចំនួន ១០.០០០ រៀល បានប្រគល់ជូនបងប្អូនទាំង ២១ នាក់ នេះហេីយសបញ្ជាក់អោយឃេីញថាលោកស្រីតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រជាប្រចាំ ដែររស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ដង្កោ  ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភំ្នពេញ។

0 comments:

Post a Comment