ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ

Friday, January 29, 2021

ឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវមុី​ ដែរគេចខ្លួនពីសមត្ថកិច្ចកាលពីថ្ងៃមុននោះពេលនេះបានចូលខ្លួនមក តុលាការហើយព្រឹកនេះ

អ្នកនិពន្ធ: ,

 

ភ្នំពេញ៖ឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវមុី​ ដែរគេចខ្លួនពីសមត្ថកិច្ចកាលពីថ្ងៃមុននោះពេលនេះបានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញហេីយនូវថ្ងៃសុក្រទី២៩ខែមករាឆ្នាំ២០២១ នេះវេលាម៉ោង១៣នឹង៥០នាទីរសៀល។

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺម្ដងរួចមកហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ តែបែជាឃើញវត្តមានរបស់លោកជំទាវ អ៊ាន សៀវម៉ី ចូលមកបំភ្លឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ មុនថ្ងៃកំណត់ម្តង រួចមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបរិហារកេរ្តិ៍ញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

ជាក់ស្ដែងនៅល្ងាចថ្ងៃទី ២៦ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កម្លាំងនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះអនុវត្តតាមដីការបញ្ជាឱ្យនាំខ្លួនរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញមកអនុវត្តដោយឃាត់ខ្លួនលោកជំទាវ អ៊ានសៀវម៉ី យកទៅសួរនាំតែបែរជាលោកជំទាវមិនព្រមចូលខ្លួនមកដោះស្រាយនៅតែគេចវេស។

សូមបញ្ជាក់ថា ក្រោយពីលោកស្រីឧកញ៉ាអ៊ាន សៀវម៉ី ចូលទៅបំភ្លឺនៅក្នុងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញរយះពេលជាច្រើនម៉ោងរួចមកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានសាកសួរទៅលោកស្រីឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី ជុំវិញនឹងដីការកោះរបស់តុលាកាប៉ុន្តែគាត់មិនបានបកស្រាយអ្វីនោះទេ៕

 

ភ្នំពេញ៖ឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវមុី​ ដែរគេចខ្លួនពីសមត្ថកិច្ចកាលពីថ្ងៃមុននោះពេលនេះបានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញហេីយនូវថ្ងៃសុក្រទី២៩ខែមករាឆ្នាំ២០២១ នេះវេលាម៉ោង១៣នឹង៥០នាទីរសៀល។

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺម្ដងរួចមកហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ តែបែជាឃើញវត្តមានរបស់លោកជំទាវ អ៊ាន សៀវម៉ី ចូលមកបំភ្លឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ មុនថ្ងៃកំណត់ម្តង រួចមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបរិហារកេរ្តិ៍ញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

ជាក់ស្ដែងនៅល្ងាចថ្ងៃទី ២៦ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កម្លាំងនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះអនុវត្តតាមដីការបញ្ជាឱ្យនាំខ្លួនរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញមកអនុវត្តដោយឃាត់ខ្លួនលោកជំទាវ អ៊ានសៀវម៉ី យកទៅសួរនាំតែបែរជាលោកជំទាវមិនព្រមចូលខ្លួនមកដោះស្រាយនៅតែគេចវេស។

សូមបញ្ជាក់ថា ក្រោយពីលោកស្រីឧកញ៉ាអ៊ាន សៀវម៉ី ចូលទៅបំភ្លឺនៅក្នុងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញរយះពេលជាច្រើនម៉ោងរួចមកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានសាកសួរទៅលោកស្រីឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី ជុំវិញនឹងដីការកោះរបស់តុលាកាប៉ុន្តែគាត់មិនបានបកស្រាយអ្វីនោះទេ៕

0 comments:

Post a Comment