ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ

Thursday, February 18, 2021

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការសុរិយោដីខេត្ត និងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋថ្នាក់ខេត្ត

អ្នកនិពន្ធ: ,

 

  នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៧កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

.ឯកឧត្ដម គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការ សុរិយោដីខេត្ត និងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋថ្នាក់ខេត្ត ដើម្បីធ្វើការបែងចែកភារកិច្ចដល់ក្រុមការងារ ពិនិត្យ សិក្សា ស្រាវជ្រាវ ករណីវិវាទដីធ្លីនៅទូទាំងខេត្ត ពិនិត្យរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ការដោះស្រាយករណី វិវាទដីធ្លី នៅតាមបណ្តាក្រុង/ស្រុក ដែលបានប្រគល់ភារ:កិច្ចជូន ក្រុមការងារ មន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ និងរដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក ពិនិត្យរបាយការណ៍ចុះបញ្ជីដីរដ្ឋទូទាំងខេត្ត និងបញ្ហាផ្សេងៗផងដែល៕
 

  នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៧កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

.ឯកឧត្ដម គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការ សុរិយោដីខេត្ត និងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋថ្នាក់ខេត្ត ដើម្បីធ្វើការបែងចែកភារកិច្ចដល់ក្រុមការងារ ពិនិត្យ សិក្សា ស្រាវជ្រាវ ករណីវិវាទដីធ្លីនៅទូទាំងខេត្ត ពិនិត្យរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ការដោះស្រាយករណី វិវាទដីធ្លី នៅតាមបណ្តាក្រុង/ស្រុក ដែលបានប្រគល់ភារ:កិច្ចជូន ក្រុមការងារ មន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ និងរដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក ពិនិត្យរបាយការណ៍ចុះបញ្ជីដីរដ្ឋទូទាំងខេត្ត និងបញ្ហាផ្សេងៗផងដែល៕
0 comments:

Post a Comment