ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ

Wednesday, February 3, 2021

ពិធីបើការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីរ ការពារកុមារ ដល់ថ្នាក់នគរបាលប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល នៃអធិការនគរបាលក្រុងស្រុកទាំង១១

អ្នកនិពន្ធ: ,

(កណ្តាល): .នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៨និង៣០នាទីព្រឹក នៅសាលប្រជុំស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្តាល បានរៀបចំពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីកិច្ចការពារកុមារដល់ថ្នាក់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុង ស្រុកទាំង១១ ក្រោមអធិបតីភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ អ៊ុក សំណាង ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ សន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ និងលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្តាល និងមានការចូលរួមពីតំណាងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការពារអនីតិជន លោកស្រីស្នងរង និងមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋាបាលដែលជាសិក្ខាកាមចំនួន១៨៣នាក់ ស្រី៤នាក់ ក្នុងនោះ ១២នាក់ ជាគ្រូបង្គោលដែលបានបណ្តុះបណ្តាលរួច បានចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលផងដែរ៕

(កណ្តាល): .នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៨និង៣០នាទីព្រឹក នៅសាលប្រជុំស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្តាល បានរៀបចំពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីកិច្ចការពារកុមារដល់ថ្នាក់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុង ស្រុកទាំង១១ ក្រោមអធិបតីភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ អ៊ុក សំណាង ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ សន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ និងលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្តាល និងមានការចូលរួមពីតំណាងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការពារអនីតិជន លោកស្រីស្នងរង និងមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋាបាលដែលជាសិក្ខាកាមចំនួន១៨៣នាក់ ស្រី៤នាក់ ក្នុងនោះ ១២នាក់ ជាគ្រូបង្គោលដែលបានបណ្តុះបណ្តាលរួច បានចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលផងដែរ៕

0 comments:

Post a Comment