ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ

Sunday, March 28, 2021

លោក អុិន ផេង អជ្ញាធរស្រុកកោះអណ្តែតឲ្យលោកតា វ័យ៧៧វស្សាដកបង្គោលរបងការពារមិនឲ្យគោចូលសុីដំណាំចេញជាបន្ទាន់

អ្នកនិពន្ធ: ,

 

   (ខេត្តតាកែវ)៖ អតីត មេភូមិ និង ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ រមេញ ស្រុកកោះអណ្តែត ខេត្តតាកែវ លោក  តា ឈ្នាង យ៉ន ដែលខិតខំបំរើប្រជាពលរដ្ឋអស់រយះពេល ៣៥ ឆ្នាំ បច្ចុប្បន្នលោកតាមានព្រះជន៧៧វស្សា លោក តា ឈ្នាង យ៉ន បានអស្រ័យផលតាមមាត់ប្រឡាយតាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៥  រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន (២០២១) ស្រាប់តែលោក អុិន ផេង ប្រធានការិយាល័យកសិកម្មធនធានធម្មជាតិ និង បរិស្ថាន បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងសសេរដោយដៃ កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ តម្រូវឲ្យលោក តា វ័យ ៧៧ វស្សា រុះរើបង្គោលចេញក្នុងរយះពេល៤ថ្ងៃ (ថ្ងៃអាទិត្យទី២៨) បើសិនជាលោក តា មិនអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលោក អុិន ផេង នឹង បញ្ជារកម្លាំងជំនាញសហការជាក្រុម ចុះរុះរើនឹងដកបង្គោលចេញតែម្តង។ 

.ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអស្រ័យផលនៅភូមិ រមេញខាងត្បូង ឃុំរមេញ ស្រុកកោះអណ្តែត ខេត្តតាកែវ ចំនួន១៦នាក់ បានផ្តិតមេដៃក្នុងគោលបំណងស្នើសំអជ្ញាធរស្រុកមេត្តាមានការយោគយល់ដល់លោកតាវ័យ ៧៧ វស្សា ដែលគាត់ក៍ជាអតីត មេភូមិ រមេញ ២០ឆ្នាំនិង ជាមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំរមេញ ១៥ ឆ្មាំ  ដែលលោកតាខិតខំបំរើប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនខ្លាចនឿយហត់អស់រយះពេល ៣៥ ឆ្នាំ។ 

.លោកតាវ័យ ៧៧ វស្សា បានរៀបរាប់ទាំង ក្តុកក្តួល អួលដើម ក ថាលោក តា មិនមានបំណងចង់បានដីចំណីផ្លូវរដ្ឋនោះទេ លោកគ្រាន់តែចង់ដាំដំណាំអស្រ័យផលក្នុងវ័យចាស់ជរា ហើយបើសិនជាអជ្ញាធរស្រុកកោះអណ្តែត ខេត្តតាកែវ ពិតជាមករុះរើបង្គោលរបងលោក តា ពិតមែន លោក តា មិនអាចដាំដុះដំណាំបាននោះទេព្រោះសម្បូរសត្វគោណាស់។ 

.សង្ឃឹមថាអជ្ញាធរស្រុកកោះអណ្តែតនិងមានការយោគយល់ចំពោះលោក តា ឈ្នាង យ៉ន អតីតមេភូមិ រមេញ និង ជាមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលចូលនិវត្តន៍ផងចុះ។ 

   (ខេត្តតាកែវ)៖ អតីត មេភូមិ និង ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ រមេញ ស្រុកកោះអណ្តែត ខេត្តតាកែវ លោក  តា ឈ្នាង យ៉ន ដែលខិតខំបំរើប្រជាពលរដ្ឋអស់រយះពេល ៣៥ ឆ្នាំ បច្ចុប្បន្នលោកតាមានព្រះជន៧៧វស្សា លោក តា ឈ្នាង យ៉ន បានអស្រ័យផលតាមមាត់ប្រឡាយតាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៥  រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន (២០២១) ស្រាប់តែលោក អុិន ផេង ប្រធានការិយាល័យកសិកម្មធនធានធម្មជាតិ និង បរិស្ថាន បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងសសេរដោយដៃ កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ តម្រូវឲ្យលោក តា វ័យ ៧៧ វស្សា រុះរើបង្គោលចេញក្នុងរយះពេល៤ថ្ងៃ (ថ្ងៃអាទិត្យទី២៨) បើសិនជាលោក តា មិនអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលោក អុិន ផេង នឹង បញ្ជារកម្លាំងជំនាញសហការជាក្រុម ចុះរុះរើនឹងដកបង្គោលចេញតែម្តង។ 

.ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអស្រ័យផលនៅភូមិ រមេញខាងត្បូង ឃុំរមេញ ស្រុកកោះអណ្តែត ខេត្តតាកែវ ចំនួន១៦នាក់ បានផ្តិតមេដៃក្នុងគោលបំណងស្នើសំអជ្ញាធរស្រុកមេត្តាមានការយោគយល់ដល់លោកតាវ័យ ៧៧ វស្សា ដែលគាត់ក៍ជាអតីត មេភូមិ រមេញ ២០ឆ្នាំនិង ជាមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំរមេញ ១៥ ឆ្មាំ  ដែលលោកតាខិតខំបំរើប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនខ្លាចនឿយហត់អស់រយះពេល ៣៥ ឆ្នាំ។ 

.លោកតាវ័យ ៧៧ វស្សា បានរៀបរាប់ទាំង ក្តុកក្តួល អួលដើម ក ថាលោក តា មិនមានបំណងចង់បានដីចំណីផ្លូវរដ្ឋនោះទេ លោកគ្រាន់តែចង់ដាំដំណាំអស្រ័យផលក្នុងវ័យចាស់ជរា ហើយបើសិនជាអជ្ញាធរស្រុកកោះអណ្តែត ខេត្តតាកែវ ពិតជាមករុះរើបង្គោលរបងលោក តា ពិតមែន លោក តា មិនអាចដាំដុះដំណាំបាននោះទេព្រោះសម្បូរសត្វគោណាស់។ 

.សង្ឃឹមថាអជ្ញាធរស្រុកកោះអណ្តែតនិងមានការយោគយល់ចំពោះលោក តា ឈ្នាង យ៉ន អតីតមេភូមិ រមេញ និង ជាមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលចូលនិវត្តន៍ផងចុះ។0 comments:

Post a Comment