ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ

Wednesday, August 24, 2022

អធិការក្រុងបាត់ដំបង ទទួលបានយុទ្ធភ័ណ្ឌជាច្រើនប្រភេទ ពីប្រជាពលរដ្ឋ ដែលប្រទះឃើញ

អ្នកនិពន្ធ: ,

 

 (ខេត្តបាត់ដំបង)÷ គ្រាប់រំសេវជាច្រើនប្រភេទ ត្រូវបានកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបាត់ដំបង ទទួលបាននិងបន្តប្រគល់ដល់មន្ត្រីសុីម៉ាក់ ដើម្បៅកម្ទេចចោល បន្ទាប់ពីមានប្រជាពលរដ្ឋយកមកប្រគល់អោយ។
ការប្រគល់គ្រាប់រំសេវ និងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទះដែលបានពីប្រជាពលរដ្ឋនេះ បានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក ដោយ កម្លាំងជំនាញផ្នែក សណ្តាប់ធ្នាប់ សាធារណៈ នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុង បាត់ដំបង ដឹកនាំដោយលោក អនុសេនីយ៍ឯក ឆោម ឈឿយ នាយរងផ្នែក បានទទួលនូវគ្រាប់រំសេវជាច្រើនប្រភេទ ដើម្បីយកទៅរក្សាទុក ។
គ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ និង អាវុធខូចគុណភាព ដែលសមត្ថកិច្ចទទួលបាន និងរក្សាទុក នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ស្វាយប៉ោ រួមមាន ÷ ១ . អាវុធ ធុន AK ៤៧ ចំនួន ១ ដើម ( លេខរលប់ ) ផលិតនៅប្រទេសសូវៀត ខូចគុណភាព ២ . គ្រាប់កាំភ្លើងត្បាល់ ទំហំ ៨២ mm ចំនួន ១ គ្រាប់ ( ខូច ) ៣ . គ្រាប់ M79 ចំនួន ០៤ គ្រាប់ ៤ . គ្រាប់បែកដៃ សរុប ចំនួន ១៦ គ្រាប់ ( គុណភាពល្អ ) ក្នុងនោះមាន ៖ ក . គ្រាប់បែកដៃ ដងឈើ ចំនួន ២ គ្រាប់ ( ផលិតនៅប្រទេសចិន ) ខ . គ្រាប់បែកដៃ ចិន ពណ៌ខ្មៅ ចំនួន ៤ គ្រាប់ គ . គ្រាប់បែកដៃ ក្រឡាទាប ចំនួន ៦ គ្រាប់ (ផលិតនៅប្រទេស សូវៀត ) ឃ . គ្រាប់បែកដៃ 1T ចំនួន ២ គ្រាប់ ( ផលិតនៅប្រទេសសូវៀត ) ង . គ្រាប់បែកដៃ ទឹកដោះគោ ចំនួន ១ គ្រាប់ ( ផលិតនៅប្រទេស USA ) ច . គ្រាប់បែកដៃ មីនី ចំនួន ១ គ្រាប់ ( ផលិតនៅប្រទេស USA ) ឆ . គីបគ្រាប់បែកដៃ ក្រឡាទាប ចំនួន ១ គ្រាប់ (ផលិតនៅប្រទេស សូវៀត ) ។ ដោយបច្ចុប្បន្នគ្រាប់ទាំងនេះ បានយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុង បាត់ដំបង រង់ចាំប្រគល់ទៅអោយមន្ត្រីសុីម៉ាក់ដើម្បីយកទៅកម្ទេចចោល ៕ អត្ថបទ : ព្រាប.ស

 

 (ខេត្តបាត់ដំបង)÷ គ្រាប់រំសេវជាច្រើនប្រភេទ ត្រូវបានកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបាត់ដំបង ទទួលបាននិងបន្តប្រគល់ដល់មន្ត្រីសុីម៉ាក់ ដើម្បៅកម្ទេចចោល បន្ទាប់ពីមានប្រជាពលរដ្ឋយកមកប្រគល់អោយ។
ការប្រគល់គ្រាប់រំសេវ និងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទះដែលបានពីប្រជាពលរដ្ឋនេះ បានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក ដោយ កម្លាំងជំនាញផ្នែក សណ្តាប់ធ្នាប់ សាធារណៈ នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុង បាត់ដំបង ដឹកនាំដោយលោក អនុសេនីយ៍ឯក ឆោម ឈឿយ នាយរងផ្នែក បានទទួលនូវគ្រាប់រំសេវជាច្រើនប្រភេទ ដើម្បីយកទៅរក្សាទុក ។
គ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ និង អាវុធខូចគុណភាព ដែលសមត្ថកិច្ចទទួលបាន និងរក្សាទុក នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ស្វាយប៉ោ រួមមាន ÷ ១ . អាវុធ ធុន AK ៤៧ ចំនួន ១ ដើម ( លេខរលប់ ) ផលិតនៅប្រទេសសូវៀត ខូចគុណភាព ២ . គ្រាប់កាំភ្លើងត្បាល់ ទំហំ ៨២ mm ចំនួន ១ គ្រាប់ ( ខូច ) ៣ . គ្រាប់ M79 ចំនួន ០៤ គ្រាប់ ៤ . គ្រាប់បែកដៃ សរុប ចំនួន ១៦ គ្រាប់ ( គុណភាពល្អ ) ក្នុងនោះមាន ៖ ក . គ្រាប់បែកដៃ ដងឈើ ចំនួន ២ គ្រាប់ ( ផលិតនៅប្រទេសចិន ) ខ . គ្រាប់បែកដៃ ចិន ពណ៌ខ្មៅ ចំនួន ៤ គ្រាប់ គ . គ្រាប់បែកដៃ ក្រឡាទាប ចំនួន ៦ គ្រាប់ (ផលិតនៅប្រទេស សូវៀត ) ឃ . គ្រាប់បែកដៃ 1T ចំនួន ២ គ្រាប់ ( ផលិតនៅប្រទេសសូវៀត ) ង . គ្រាប់បែកដៃ ទឹកដោះគោ ចំនួន ១ គ្រាប់ ( ផលិតនៅប្រទេស USA ) ច . គ្រាប់បែកដៃ មីនី ចំនួន ១ គ្រាប់ ( ផលិតនៅប្រទេស USA ) ឆ . គីបគ្រាប់បែកដៃ ក្រឡាទាប ចំនួន ១ គ្រាប់ (ផលិតនៅប្រទេស សូវៀត ) ។ ដោយបច្ចុប្បន្នគ្រាប់ទាំងនេះ បានយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុង បាត់ដំបង រង់ចាំប្រគល់ទៅអោយមន្ត្រីសុីម៉ាក់ដើម្បីយកទៅកម្ទេចចោល ៕ អត្ថបទ : ព្រាប.ស

0 comments:

Post a Comment