ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ

Sunday, January 8, 2023

កម្លាំងការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវត្រូវបានដកបញ្ឈរជើងទាំងអស់នឹងរង់ចាំថ្នាក់លើអនុវត្តន៍តាមច្បាប់កងកំលាំង.......

អ្នកនិពន្ធ: ,{ព័ត៌មានបឋម}÷ កម្លាំងការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវ គោលដៅផ្លូវជាតិលេខ៣ ស្ថិតក្នុងស្រុកត្រាំកក់ ត្រូវបានដកបញ្ឈរជើងទាំងអស់ ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវស៉ើបអង្កេត បន្ទាប់ពីរងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធការចាប់អ្នកធ្វើដំណើរ ជាជនជាតិបរទេសផាកពិន័យលើសច្បាប់កំណត់ និងឈានដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សា រហូតត្រូវបានគេចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម...។

{ព័ត៌មានបឋម}÷ កម្លាំងការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវ គោលដៅផ្លូវជាតិលេខ៣ ស្ថិតក្នុងស្រុកត្រាំកក់ ត្រូវបានដកបញ្ឈរជើងទាំងអស់ ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវស៉ើបអង្កេត បន្ទាប់ពីរងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធការចាប់អ្នកធ្វើដំណើរ ជាជនជាតិបរទេសផាកពិន័យលើសច្បាប់កំណត់ និងឈានដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សា រហូតត្រូវបានគេចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម...។0 comments:

Post a Comment