ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ

Tuesday, January 10, 2023

ទីតាំងបង្កប់ល្បែងស៊ីសងមាន់អនឡាញ លេងតាម laptop ស្ថិតនៅភូមិអូរអណ្ដូង១ សង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ សូមឱ្យអាជ្ញាធរចុះត្រួតពិនិត្យ លើល្បែងនេះផងទាទ....

អ្នកនិពន្ធ: ,

 

👉.ប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍មក អង្គភាពសារព័ត៌មានយើងអោយដឹងថា; មានទីតាំងហាងកាហ្វេមួយកន្លែង បង្កប់ល្បែងស៊ីសងលេងតាមlaptop ស្ថិតនៅភូមិអូអណ្ដូង១ សង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ។ ដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនទាន់បានចុះ ត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបនៅឡើយទេ។ 

👉.ប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំទៅដល់អភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅ លោកចេត មុន្នីរ៉ា និងលោកអធិការខណ្ឌច្បារអំពៅ និង អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ សូមចុះត្រួតពិនិត្យមើលផងទាន។


 

👉.ប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍មក អង្គភាពសារព័ត៌មានយើងអោយដឹងថា; មានទីតាំងហាងកាហ្វេមួយកន្លែង បង្កប់ល្បែងស៊ីសងលេងតាមlaptop ស្ថិតនៅភូមិអូអណ្ដូង១ សង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ។ ដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនទាន់បានចុះ ត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបនៅឡើយទេ។ 

👉.ប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំទៅដល់អភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅ លោកចេត មុន្នីរ៉ា និងលោកអធិការខណ្ឌច្បារអំពៅ និង អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ សូមចុះត្រួតពិនិត្យមើលផងទាន។


0 comments:

Post a Comment